Kenny Davern

Spanish Eyes (CRD 344)

Spanish Eyes View larger

1995

Spanish Eyes

Kenny Davern

Chiaroscuro

091454034420

COS 70870

CRD 344

JAZZ

1

CD 8,25 €