Sonny Stitt

Stitt Goes Latin (HONEY001)

Stitt Goes Latin View larger

Stitt Goes Latin

Sonny Stitt

Honeypie

7427116347400

LPS 161468

HONEY001

JAZZ

1

LP 15,69 €