Various Artists

Heavenly Ethiopiques (Gatefold) (HS107VL)

Heavenly Ethiopiques (Gatefold) View larger

Heavenly Ethiopiques (Gatefold)

Various Artists

Heavenly Sweetness

3700409813009

LPS 144688

HS107VL

JAZZ

2

LP 24,78 €

double LP gatefold

heavy cardboard cover

The first “Best of ” on vinyl from the ethiopiques series. Francis Falcetto, the founder of the éthiopiques series (already 28 Cds available) and THE specialist of Ethiopian music pick up a selection of the best tracks of the series.

The perfect introduction to the world of Ethiopian music but the specialists will also discover some rare and unknown tracks and artists.

TRACKS:

 • SIDE A:
 • A1. Alèmayèhu Eshèté - Tashamanalètch
 • A2. Seyoum Gèbrèyès - Hamétègnaw
 • A3. Ayaléw Mèsfin - Terèdjew nèbèr
 • A4. Tèshomè Meteku - Yèzèmèd yèbaed
 • A5. Seyfou Yohannes - Mèla mèla
 • SIDE B
 • B1. Tsegué-Maryam Guèbrou - Presentiment
 • B2. Wallias Band - Muziqawi Silt
 • B3. Tèsfa-Maryam Kidané - Ewnèt yèt lagegnesh
 • B4. Mulatu Astatqé - yégélé Tezeta
 • B5. Gétatchèw Mèkurya - Shellèla bèsaxophone
 • SIDE C
 • C1. Girma Bèyènè - Ené nègn bay manèsh
 • C2. Mahmoud Ahmed - Bèmen sèbèb letlas
 • C3. Muluqèn Mèllèssè - Hédètch alu
 • C4. Tlahoun Gèssèssè - Lantchi biyé
 • C5. Menelik Wèsnatchèw - Tchèrèqa
 • SIDE D
 • D1. Tèklé Tèsfa-Ezghi - Sèlam tèmagwèt
 • D2. Abbèbè Tèssèmma - Ashasha bèyèw
 • D3. Tèwèldè Rèdda - Ab teqay qerèbi
 • D4. Ali Birra Kan - ati fettun isani infedhan
 • D5. Tsèhaytu Bèraki - Mèdjèmèrya feqrey