Sammy Kaye

Sammy Kaye 1944 + Les Elgart 1946 and Orchestras (CCD-093)

Sammy Kaye 1944 + Les Elgart 1946 and Orchestras Agrandir l'image

Sammy Kaye 1944 + Les Elgart 1946 and Orchestras

Sammy Kaye

Circle

762247409328

JFU 117871

CCD-093

JAZZ

1

Sammy Kaye 1944 + Les Elgart 1946 and Orchestras

CD 12,39 €